Výstava ateliérových prací

Islandská rozhledna

Bc. Oksana Nebohatkina

Anotace

Diplomní seminář se zabývá návrhem nové rozhledny na severu Islandu na přelomu dvou litosférických desek. Zároveň prověřuje možnosti urbanistického řešení jejího bezprostředního okolí. Táto práce se věnuje prozkoumaní nestandardních, moderních konstrukčních systemu, čim nabízím několik možností řešení svého projektu. Po přípravě práce bude možné zvolit konstrukce s již připraveným materiálem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.