Diplomové práce

BZENEC

Ebringer Erik

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce pojednává o možném budoucím rozvoji Města Bzence. Bzenec je se svými více něž 4 000 obyvateli tradičním vinařským městem jihomoravského Slovácka. Cílem práce je stanovení urbanistické koncepce dalšího rozvoje města Bzence, a to pomocí řešení tří celoměstsky významných, leč neutěšených lokalit ležících na spojnici hojně využívané nejen obyvateli, ale i návštěvníky města, kteří právě na její trase hledají zdejší vinařskou kulturu. Na základě této koncepce je doplněna stavební struktura a prověřeny kapacity možného rozvoje uvnitř přirozených hranic intravilánu. Koncepce tak reaguje na stávající značnou poptávku po nových plochách bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.