Výstava ateliérových prací

Chotkova ulice - Městské byty

Matěj Bílý

Anotace

Čtyřpodlažní dům v Chotkově ulici obsahuje 11 bytů a komerční parter. Je součástí souboru o čtyřech budovách, stojícího prakticky v podhradí Pražského hradu. Navazuje na koncept starý více než jedno století a vzpomíná na dobu, ve které přesně na tom stejném místě ještě domy stály. Zázrakem se místa po zboření původních staveb nikdy nechopil žádný necitlivý projekt, myšlenkou je ani teď místo vizuálně nenarušit. Obyčejné bydlení poskytované městem, za cenu přiměřenou výstavbě a nikoli lokalitě, není dnes téměř k nalezení, a dům v Chotkově ulici tuto mezeru doufá zaplnit.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.