Závěrečné práce

Revitalizace areálu augustiniánského kláštera v Praze na Karlově

Bc. Žaneta Mlodziková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Obsahem diplomové práce je zpracování tématu areálu Augustiniánského kláštera v Praze na Karlově a prověření jeho prostorových kvalit pro vytvoření expozice nejen české plastiky z depozitářů NG — především díla z expozic na zámku Zbraslav a Šternberského paláce. Dalším stěžejním bodem je zasazení kláštera do kontextu místa, především s ohledem na napojení na okolní parky Ztracenka a Folimanka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.