Výstava ateliérových prací

Dostupné bydlení Berlín

Greta Gorgerin, Rebeka Jechová

Anotace

Náš projekt, sociální bydlení v Kreuzbergu, se snaží ukázat, že i cenově dostupné bydlení může být kvalitní, v příjemných prostorách a posloužit místním k důstojnému životu. Usiluje o to, aby dům nesloužil pouze k bydlení, ale aby se v něm dal příjemně trávit volný čas a aby byl i příjemným prostorem ke spolužití jeho obyvatel. Snaží se reagovat na problémy, které přináší dané místo a zároveň se snaží využít jeho pozitiva. Kreuzberg je čtvrť Berlína, kterou velice poznamenala jeho nelehká historie. Na základě tohoto faktu jsme se od počátku našeho návrhu snažily vyjít z historie tohoto místa, tento fakt respektovat, ale zároveň do této čtvrti vdechnout nový život.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.