Výstava ateliérových prací

Oddělit se - esej na téma rozdělení sdíleného prostoru rozdělovačem

BcA. Eliška Kubů

Anotace

Tato práce je zaměřena na myšlenku oddělování se v malém sdíleném prostoru obývaném párem. Práce obsahuje experiment, který popisuje situaci a pocity, které nastanou po rozdělení prostoru a jednoho člověka od druhého.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.