Závěrečné práce

2v1 - Restaurace a kulturní centrum v Železném Brodě

Spurná Emílie

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Návrh občanské stavby do vesnické památkové rezervace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.