Výstava ateliérových prací

Veřejná prostranství Pardubice Prokopka

Tetyana Boychenko

Anotace

V rámci volného zadání jsem zpracovala návrh veřejných prostranství v Pardubicích, v městské části Prokopka. Návrh byl zpracován na základě existující územní studie. Cílem bylo vytvořit příjemné moderní prostranství, která naplní potřeby nejen obyvatel nové zástavby, ale i ty stávající.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout