Výstava ateliérových prací

Most Sázava na D3

Zdeněk Völfl

Anotace

Most Sázava má překlenout dálnici D3 přes široké údolí řeky Sázavy. Je součástí sporného středočeského úseku jihočeské dálnice. Její stabilizovaná varianta vede přes morfologicky složitý terén dolního Posázaví. Současný návrh trasy z dílny ŘSD vyžaduje stavbu mostu, který se svými parametry stane nejvyšším a jedním z nejdelších v Česku. Dle názoru autora nebyla této stavbě věnována dostatečná architektonická pozornost odpovídající významu stavby. Diskuse nad estetickou kvalitou mostu by se tak mohla stát jedním z nástrojů, jak změnit doposud velmi negativní pohled místních obyvatel na stavbu, která výrazně vstupuje do údolí se silným duchem místa. Autor se tak v rámci akademické práce rozhodl most prověřit.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký