Závěrečné práce

Dostavba domovního bloku "V Botanice"

Bc. Michaela Taušová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním diplomové práce bylo navržení dostavby domovního bloku kolem ulice V Botanice. Blok je dostavěn pěti hmotami různých funkcí (hotel, galerie, polyfunkční domy), které navazují na stávající zástavbu a svým tvarem a osovou orientací naznačují původní celistvost bloku. Dominantním prvkem celého projektu je terasovitý park, který překlenuje ulici V Botanice a sceluje tak celý blok. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.