Výstava ateliérových prací

Bytový dom - Pardubice Prokopka

Jozef Novotný

Anotace

Bytový dom je súčasťou návrhu mestskej štvrte Prokopka v dostupnej a dobre vybavenej lokalite na opustenom brownfielde v Pardubiciach. Významná je jeho poloha na nároží s námestím. Koncept je zložený z troch blokov navzájom prepojených verikálnymi a horizontálnymi komunikáciami. Ideou návrhu je viacgeneračné a medzigeneračné bývanie zamerané na spolužitie troch generácií pod jednou strechou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout