Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ VE MĚSTĚ - PRAHA VÝTOŇ

Matěj Ponka

Anotace

Dům na pražské Výtoni je situován na parcele sevřené okolními domy do půdorysně „nepříznivého“ tvaru. V každém z pěti poschodí je umístěna jedna bytová jednotka 2+kk, zakončená na západní straně v místě „na špici“ balkonem. V parteru je prostor pro komerční využití. Fasáda, přes svůj moderní styl respektuje prvky okolní blokové zástavby z 19. století. Průčelí budovy je členěno polopilíři, čímž se dosahuje vertikálního výrazu, který je typický pro historické fasády. Vertikální prvky lze vysledovat i u velkoryse řešených, dělených oken. Poslední prosklené patro pak zachovává optické dělení, je však tvořeno lehkým obvodovým pláštěm. Celkově odlehčuje pocitovou hmotnost domu a umožňuje v jižním směru výhledy na Vyšehrad.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA