Výstava ateliérových prací

Komunikátor dotyku

Beáta Palíková

Anotace

Komunikátor dotyku je určený ako prostriedok predávania infromácií pre ľudí, prevažne rodičov a ich potomkov, žijúcich oddelene naprieč časovými pásmami. Nedáva si však za úlohu komunikovať konkréten informácie. Snaží sa symbolicky predávať dotyk a "ľudské teplo". Funguje na haptickom princípe a kopíruje tepelný odtlačok z jednej strany sveta na druhú.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel