Závěrečné práce

Ekologické centrum

Pella Bruno

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Výukové pavilóny Ekologického centra Prales sa nachádzajú v otvorenom prírodnom areáli, východne od železničnej zastávky pražskej mestskej časti Kbely. Dve hmoty sú položené v zapustenom dvore pod terénom, čím vytvárajú prostredie bez prírody. Návštevníka obklopuje iba ľudské dielo, ktoré však svojím programom ponúka cesty na ochranu a záchranu životného prostredia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.