Výstava ateliérových prací

Zahrádkářská osada Bohdanečská

Bc. Klára Baďurová

Anotace

Ve svém realizačním projektu jsem se zabývala návrhem zahrad ve 3 variantách dle uživatelské náročnosti v zahrádkářské osadě. Zahrádky jsou zde velice udržované a patří k jedné z nejhezčích osad u Hradce Králové.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová