Výstava ateliérových prací

Stvolínky - obnova návsi

Dominika Blahová

Anotace

Hlavní myšlenkou při návrhu revitalizace návsi bylo vytvoření plnohodnotného těžiště života občanů ve Stvolínkách a důstojný předprostor vstupu do zámeckého areálu. V současnosti náves protíná velmi rušná a frekventovaná silnice zatěžovaná nákladní dopravou. Srdce návsi tvoří malá parková plocha s nevhodně vysázenou zelení, která potlačuje původní rozvržení návsi s monumentálním památníkem a vodní nádrží. Tyto prvky zcela zmizely a jsou patrné pouze z mála dochovaných fotografií a záznamů ve stabilním katastru. Původní podoba byla inspirací pro tento návrh. Nedílnou součástí návrhu revitalizace byla i rekonstrukce fasád přilehlých domů. Cílem bylo ukázat malebnou atmosféru, které je možné na tomto místě dosáhnout.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa