Výstava ateliérových prací

DOSTUPNÉ BYDLENÍ V BERLÍNĚ

Veronika Kvetovská, Veronika Kudrnová

Anotace

Hlavním tématem bylo bydlení, „+“, jehož podstatou je ohled na ekologii a funkci budov. Při návrhu jsme věděli, že naše parcela patří do řadové zástavby. Proto jsme plánovali zastavět co největší plochu parcely. Další podstatou využití celé plochy byl fakt, že navrhujeme úsporné bydlení v centru Berlína a není možnost “ plýtvat “ místem. Bytový dům je založen na myšlence pomoci sociálně slabším lidem. Nabídl by jim finančně výhodné ubytování i potřebnou práci. Několika ubytovaným by byla poskytována pracovní činnost na střeše, kde je rozlehlý skleník s množstvím zahrádek a další jedinci by měli zajištěnou práci v květinářství, které se nachází v parteru. Zde by se prodávaly rostliny a ostatní vypěstované produkty ze střechy. Tímto jsme docílili jakési “ kolonizaci “ v budově.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.