Diplomové práce

Robot

Tomáš Dymeš

Design

Anotace

Výzkum v oblasti distribuované manipulace. Celkové řešení se skládá z možnosti 3D pohybu vláken v prostoru. Výstupem jsou vizualizace robota v simulacích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.