Závěrečné práce

Robot

Tomáš Dymeš

Design, Bakalářská práce

Anotace

Výzkum v oblasti distribuované manipulace. Celkové řešení se skládá z možnosti 3D pohybu vláken v prostoru. Výstupem jsou vizualizace robota v simulacích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.