Výstava ateliérových prací

Analýza stavby

Klára Kubíčková

Anotace

Small wooden pavilion se nachází uprostřed lesa v severní části státu New York v USA. Je to malý doplňkový objekt sloužící pro návštěvníky lokality, který obsahuje technické zázemí, šatny a toalety. Byl vystavěn v roce 2018 na základech staré kůlny, ve které byly schovány technické služby. Podmínkou projektu bylo zachovat tyto služby i umístění.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.