Diplomové práce

Revitalizace areálu bývalého pivovaru v Jindřichově Hradci

Bc. Jana Marková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh hledá řešení pro chátrající objekt bývalého pivovaru v Jindřichově Hradci. Pivovar je situován v historickém centru, v přímé návaznosti na Jindřichohradecký zámek. Jeho nejstarší jádrové části jsou až z 16.století. Revitalizace zahrnuje částečnou obnovu dlouholeté tradice výroby piva v Jindřichově Hradci. Návrh ponechává historické /původní/ technologie jako exponáty. Objekt funkčně doplňuje nedostatek společenských sálů ve městě. Zabývá se rovněž prostory přilehlými k pivovaru a to horním a dolním, veřejně přístupným dvorem. Základní myšlenkou rekonstrukce je minimalizovat styk nových konstrukcí se starými a pouze vkládat jednotlivé, materiálem odlišené, prvky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.