Výstava ateliérových prací

Zahrádky - Bytový dům v pivovaru

Vojtěch Suchan

Anotace

Cílem bylo navrhnout bytový dům na dochovaných základech budovy sladovny zahrádeckého pivovaru a navázat na hmotu původní stavby. V přední části areálu je vedle zakonzervované zdi varny navržena multifunkční plocha vhodná pro trhy a další veřejné akce, v zaklenutém sklepě vznikne společenský prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.