Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Amigo

Nikola Turečková

Anotace

Můj koncept spočívá ve vytvoření počítačové aplikace, která napomáhá ke zlepšení psychického stavu uživatele na základě osobního koučinku. Koučink je zaměřený na odbourání psychického napětí vyvolaného stresem. Tomuto procesu dominuje Vámi vytvořený avatar, který plní funkci osobního terapeuta a kouče.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel