S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

Pavilon Amazonie pro Pražskou Zoo

Bc. Tomáš Durdis

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh nového pavilonu Amazonie pro Pražskou Zoo nabízí kvalitnější řešení než zamýšlená adaptace starého pavilonu Velkých savců. Přináší nový progresivní přístup k chování zvířat v zajetí, sleduje moderní tendence simulace daného klimatu a neposlední řadě představuje metodu rotačních výběhů, která je zatím známá jen v pár Zoo v USA a nese s sebou velký úspěch.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.