Výstava ateliérových prací

Anotace

vstoupit jako divák velkolepé souhry uměleckých děl přecházejících v díla přírodní a naopak. odpočinout si na lavičce, která může být jen náhodným kusem dřeva stejně dobře jako prolézačkou pro dítě, pohodlným křeslem pro starce, nebo sochařskou intervencí pro zasněnou duši. pozorovat jak u jedné hladiny spolu povečeří volavka popelavá s lyskou černou. poslouchat šumění potoka, ucítit mátu vodní. vystoupit jako součást.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta