Výstava ateliérových prací

Pandemický vlak

Bc. Šimon Kmet

Anotace

Myšlenka je založena na konverzi rychlíkových vagonů, Bbdgmee 236, na pojízdnou modulární nemocnici. Hlavní výhodou je možnost rychle rozšířit kapacity nemocnic ve velkých městech, nebo umístit prvotřídní lůžkové nemocniční zázemí v odlehlých lokalitách. Popřípadě dokonce přesouvat těžce zasažené pacienty s plnou péčí na velké vzdálenosti, například mezi evropskými metropolemi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek