Výstava ateliérových prací

NÁROŽNÍ BYTOVÝ DŮM

Robert Kapica

Ocenění

Anotace

Nárožní dům propojuje život v interiéru a exteriéru pomocí soustavy pavlačí, teras a dvorů. Pohyb po domě je akcentován dvěma schodišti, která dominují oběma částem dvora. Fasáda domu se skládá z dílců pohledového betonu. Hmota domu graduje směrem k nároží a je rozčleněna třemi arkýři zdůrazňujícími vstupy a navazujícími na charakter okolní zástavby. Výrazným prvkem se rovněž stává zeleň pomáhající vytvořit přívětivé společné prostory, které vycházejí z tradice plzeňských dvorků a jsou kontrastní k rušné křižovatce v blízkosti nádraží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna