Závěrečné práce

Rehabilitace jižní části náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech

Bc. Michal Hloupý

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem této diplomové práce je rehabilitace jižní části náměstí T.G. Masaryka v Sedlčanech. Území se nachází v sevření historického náměstí a kostela sv. Martina. Cílem bylo citlivě nahradit objekty obchodního a panelových domů, které zde byly v minulosti postaveny. Dále také propojení a oživení centrálních veřejných prostorů města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.