Výstava ateliérových prací

Běžecký a turistický okruh TYRANNOSAURUS

Kristýna Plischková

Anotace

Krkonošské středisko zimních sportů Harrachov je oblíbeným výchozištěm běžkařů a turistů mířících do českých hor. Harrachov ale postrádá kapacitu parkovacích míst a návštěvníci se tak shlukují na jednom místě a marně hledají stání. Navrhla jsem tedy okružní cestu kolem města, která umožňuje běžkařům nastoupit do upravené stopy a bez starostí se dostat na jakoukoliv trasu vzhůru do hor. Plynulost jízdy zabezpečují navržené lávky a podchod. Na okruhu jsou nově situovaná velkokapacitní parkoviště, aby se návštěvníci rozprostřeli po městě. Na těchto parkovištích a výchozích rozcestích jsou umístěné malé objekty se zázemím.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel