Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

NEMOCNICE LETŇANY

Jakub Skočdopole

Anotace

Nová budova nemocnice v Praze-Letňany je řešena jako komplexní monoblok, jehož hmota je tvořena třemi spojenými podkovitými tvary, které na jižní straně ustupují, a tím tvoří v horních podlažích zelené terasy. Objekt se skládá ze sedmi nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Suterén slouží pro hospodářský provoz a podzemní garáže. V prvních třech nadzemních podlažích se nachází vstupní hala, ambulance, urgentní příjem, zobrazovací metody, jídelní provoz, intenzivní medicína, laboratoře, operační sály, ostatní léčebné a vyšetřovací složky a další přidružené provozy. Ve čtvrtém až sedmém podlaží se nachází lůžkové jednotky pro jednotlivé medicínské obory. U nemocnice se nachází park, který je tvořen zelenými plochami, lesem, zpevněným veřejným prostorem, vodní plochou a několika hřišti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha