Závěrečné práce

BYDLENÍ KOŠÍŘE

Hasnedlová Michaela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zaměřuje na území dolních Košířů v okolí ulice Vrchlického, které nabízí významný potenciál pro rozvoj a zahuštění města a výstavbu nové obytné lokality. V rámci území vymezeného předdiplomním seminářem navrhuji cohousingový obytný blok. Návrh zkoumá odlišné přístupy ke společnému bydlení a kombinuje různou míru sdílení prostorů. Výstupem je soubor staveb, který reaguje na současné tendence v oblasti bytových staveb a zpřístupňuje a transformuje vágní a zanedbané území v okolí stávajících autosalónů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.