Výstava ateliérových prací

Koupaliště Kokořínský důl

Marie Vávrová

Anotace

Kokořínské koupaliště Dolina, vyhledávaný prvorepublikový rekreační areál, leží nedaleko hradu Kokořín v malebné přírodní scenérii plné skal, jezírek a roklí. Od poloviny devadesátých let už bohužel jen chátrá. Návrh se snaží o revitalizaci místa, zanechává a obnovuje hlavní dominantu areálu, původní hotel. Dále je na místech původních budov navržena restaurace a šatny pro návštěvníky koupaliště. Z důvodu veliké oblíbenosti Kokořínska zahrnuje projekt i návrh bufetu pro kokořínské turisty a pocestné, kteří mají možnost se ubytovat nejen v obnoveném hotelu, ale i v chatkách umístěných do pískovcové skály.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký