Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ NAD BOTIČEM

Martin Ulč

Anotace

Při návrhu této výškové stavby byl kladen důraz na přenesení pozitivních aspektů bydlení v rodinných domech na předměstí do městského prostředí. Koncept tuto myšlenku demonstruje přinejmenším uspokojivě a ukazuje, že tato idea má potenciál být aplikována i v jiných projektech. Standardy rodinných domů, které tato stavba přináší, by mohly oslovit obyvatele centra Vršovic v kontextu současného městského prostředí, které, i přes modrozelenou infrastrukturu, stále udržuje poměrně jednotvárný městský charakter. Celá stavba je domovem 60ti domácnostem, stovkám rostlin a mnoha druhům užitečného hmyzu. Dům se tak stává jakýmsi vzorem soužití lidí a „divoké přírody“, pro které není ve městě až tak málo místa, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský