Výstava ateliérových prací

Družstavní dům v areálu Prokopka

Matyáš Richter

Anotace

Projekt se zabývá družstevním bydlením v rámci nově vznikajícího obytného souboru Prokopka. Jedná se o bydlení podporující sousedské vztahy a sociální interakci mezi svými obyvateli napříč věkem i ekonomickým zázemím.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout