Výstava ateliérových prací

NOVÁ BUDOVA ZUŠ HORNÍ POČERNICE

Bc. Anna Poláková

Anotace

Škola je jako strom, jehož kořeny sahají daleko do minulosti. I v dnešní době má však prostor pro růst a vývoj všemi směry, není-li něčím nebo někým omezován. Stejně tak i žáci mohou ve škole růst a rozvíjet se, pokud mají možnost. A jde to na nich vidět. Stejně jako má strom své větve a listy, které tvoří celek, i škola má své obory a žáky, kteří školu utváří. Strom a příroda okolo mohou nabízet příjemné prostředí a nevyčerpatelný zdroj inspirace. Nejde jen o tvary, ale také o zvuky, pohyby nebo pocity a emoce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký