Výstava ateliérových prací

STUDENTSKÉ BYDLENÍ

Vojtěch Zeman

Anotace

V 70. letech minulého století došlo k asanaci 2 bloků v his- torickém centru Jihlavy. Dodnes je místo využito pouze jako parkoviště. Jedná se o ránu v organismu města, jíž se město pokouší zacelit již několik let. Předmětem této práce je dostav- ba části bloku a jeho navrácení do původního tvaru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán