Výstava ateliérových prací

Menážky

Lucie Dvořáková

Anotace

V návrhu na menážek jsem se inspirovala prolínáním objektů. Prolnutím podstav jsem docílala pohodlného uchycení a zajistila tak snadný přenos objektů. Solnička a pepřenka jsou výrazně barevně odlišené. U octu a oleje musíte baňku nadzvednout, a teprve pak zjistíte o jakou tekutinu se jedná, díky barevně rozlišeným spodním částem.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš