Výstava ateliérových prací

Be.líná - líná Bílina

Bc. Vojtěch Michal

Anotace

Be. líná - líná Bílina. Zpomalení řeky Bíliny. Vodní toky se svými povodími jsou základním funkčním faktorem přírodní krajiny, a to i v zastavěném území. Řeka Bílina byla kdysi jednou z nejčistších řek v Čechách, dnes však patří do kategorie velmi silně znečištěných řek a je nejšpinavější řekou u nás, přirozené čištění je proto v tomto případě zásadní. V projektu dochází k plynulému propojení města s krajinou pomocí koridorů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.