Výstava ateliérových prací

Bytový dům Pragovka

Bc. Julie Juštíková

Anotace

Tento semestr jsme se věnovali velmi aktuálnímu tématu, a to holisticky chápané ekologické architektuře. Holisticky chápaná ekologie respektuje lokální životní styl, lokální klima, lokální kulturní kontext. Snažili jsme se navrhnout bytový dům reagující na lokální podmínky situovaný v industriálním areálu Pragovka v pražských Vysočanech. Místo má velmi specifickou atmosféru a veliké ambice se dále do budoucna rozvíjet.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.