Výstava ateliérových prací

Obecní dům Libeň

Bc. Pavlína Hudcová

Anotace

Obecní dům se nachází v obci Libeň na mírně svažitém pozemku u návesního rybníka. Elementární hmotové řešení obdélníkového půdorysu a sedlové střechy respektuje vesnický charakter lokality, zároveň ale nabízí současné materiálové řešení a detaily. Objekt je členěn na společenský sál a kavárnu s napojením na hygienické zázemí, komerční prostor a 3 bytové mezonetové jednotky v horním patře budovy využívající obytné podkroví. Doplnění hmoty o dřevěnou pergolu vzniká na pozemku uzavřenější dvůr sloužící jako rozšíření prostoru kavárny a sálu podporující společenský život obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel