Výstava ateliérových prací

realno

Petr Matoušů

Ocenění

Anotace

V lezeckých centrech vzniká spousta odpadu v podobě vyřazených lan, která by se ještě dala použít, ale už se na nich nemůže lézt. K zadání jsem tedy přistupoval tak, aby výsledný produkt spotřeboval lana co nejvíce. Výstupem práce je princip proplétané struktury, která je stažena přes "obruče". Tento princip je zde odprezentován na příkladu sedátka, jež spotřebovalo 250 metrů lana.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit