Výstava ateliérových prací

Bytový dům U Lužického semináře

Jaroslav Šrám

Anotace

Pozemek, kde je stavba navržena, se nachází na Malé straně a v současné době se využívá jako park. Umístění stavby vychází z historické kontinuity místa, kde až do konce 19. století stál tzv. "Jelenovský dům". Navrhovaný objekt je bytový dům s komerčním parterem. Dům svou archetypální formou navazuje na poetickou malostranskou architekturu. Využívá klasického vertikálního členění pomocí říms, které v parteru přecházejí do výrazného loubí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák