Výstava ateliérových prací

hojdačka ꝏ swing

Eva Šimunová

Anotace

Hojdačka vytvorená z recyklovaných horolezeckých lán, vhodná pre všetky vekové kategórie. Hojdačka môže byť umiestnená v interiéri alebo exteriéri. Je tvarovo prispôsobujúca sa postave človeka, ktorý v nej sedí.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit