Výstava ateliérových prací

ZAHRÁDKY - úvod tématu areálu zámku a centra obce na Českolipsku

Bc. Alžbeta Horáková, Bc. Eliška Šmardová

Anotace

Obec Zahrádky se nachází v okrese Česká Lípa v Libereckem kraji. Populace obce je 680 obyvatel. Zahrádky mají svou specifickou atmosféru, která je podpořena svým scénickým okolím přírodních a kulturních památek krajinné památkové zóny Zahrádecko.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler