Výstava ateliérových prací

Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb Libeř

Bc. Jáchym Vacek

Anotace

Projekt se zabývá návrhem hasičské zbrojnice a zázemím technických služeb v obci Libeř. Inspirací pro hmotové řešení objektu byly stodoly v přilehlém okolí. Tato jednoduchá forma nejen že splňuje požadavky, které stanovuje územní plán obce, ale i svým charakterem zapadá do původní struktury obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.