Výstava ateliérových prací

STVOLÍNKY - úvod k tématu areálu zámku, dvora a kostela

Katarína Barbora Tomášiková, Bc. Klára Pavelková

Anotace

Obec Stvolínky se nachází v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji. Historie vsi sahá až do 12. století. Vystřídalo se tu více vlastníků, v neposlední řadě Litoměřické biskupství, které celé okolí zvelebilo. V nedávné minulosti však byla péče o objekty areálu zámku a kostela v centru obce velmi zanedbaná. Oprava střech zachránila objekty před zánikem, kostel je však interiérech devastovaný. Obec Stvolínky se v současnosti věnuje postupné etapové opravě zámku. Celková obnova historických areálů a veřejných prostror obce se jeví v nedohlednu, přesto se stal areál oblíbeným místem pro kulturní a společenské akce pro širokou veřejnost. Spoluautoři posteru : Vojtěch Jansa, Lýdia Kubeková, Dominika Lukešová, Klára Pavelková, Mikuláš Valdman, Eliška Zatloukalová

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler