Výstava ateliérových prací

Zahrádky - Umělecká škola

Bc. Alžbeta Horáková

Anotace

Predmetom projektu je stavba teletníku (odhadom polovica 19. storočia) a k nemu pristavená menšia stodola. Teletník bol umiestnený priebežne pozdĺž vodného toku, ktorý tu v minulosti pretekal na severnej strane pozemku. Z juhozápadnej strany je pozemok vymedzený komunikáciu a následne skalným útvarom. V súčasnosti objekt chátra. Cieľom projektovej dokumentácie je zachovať, rekonštruovať stavbu a prispôsobiť ju novému využitiu, ktoré podporí kultúrny život v obci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler