Výstava ateliérových prací

Anotace

Používaní mobilních telefónu je jednou z největších distrakcí během distanční výuky. Bezkontaktní nabíječka Phone Bed nabízí řešení nedostatku sebedisciplíny studentů v průběhu online vzdělávání a umožňuje jim vědomě si organizovat čas, který stráví na mobilním telefonu. Nabíječka má několik funkcí: uvádí telefon do spacího režimu, grafickou projekcí vizualizuje čas bez použití telefonu a výstražným světlem upozorňuje uživatele, že nastavený spací mód byl přerušen.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel