Výstava ateliérových prací

Anotace

Výsledkem mojí práce jsou čtyři různé přístupy nahlížení na organizaci emocí. Každý přístup odráží snahu najít způsob, jakým by se mohly emoce zaznamenávat a třídit za účelem psychické a životní rovnováhy. Uvedené přístupy jsou inspirovány studiem literatury: Poetika prostoru od Gastona Bachelarda, Za poznáním prostoru od Evy Joachimové a myšlenek feng shui a konfucianismu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.