Výstava ateliérových prací

Let's go 3d

Oleksandr Voropai

Anotace

Zastávka je navržena pro 3d tisk betonem pro město Kladno. Díky parametrickému modelu je zastávka velice flexibilní, a mohla by se přizpůsobovat do řezného kontextu. Střecha sloužící především pro ochranu cestujícího proti přírodním vlivům má také protiváhu, která by mohla stínit rostliny na zadní straně a dešťová voda ze střechy by měla sloužit pro zalití rostlin. Květináč sám o sobě slouží také pro zatížení cele konstrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten