S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Let's go 3d

Oleksandr Voropai

Anotace

Zastávka je navržena pro 3d tisk betonem pro město Kladno. Díky parametrickému modelu je zastávka velice flexibilní, a mohla by se přizpůsobovat do řezného kontextu. Střecha sloužící především pro ochranu cestujícího proti přírodním vlivům má také protiváhu, která by mohla stínit rostliny na zadní straně a dešťová voda ze střechy by měla sloužit pro zalití rostlin. Květináč sám o sobě slouží také pro zatížení cele konstrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.