Výstava ateliérových prací

ADMINISTRATIVA A BYDLENÍ OTAKAROVA

Bc. Jan Čech

Anotace

Stavby svým uspořádáním podporují energický charakter a prostupnost území. Jedná se o kombinaci dvou funkčně propojených administrativních budov a jednu bytovou stavbu. Domy respektují hodnoty okolí a nenarušují tak přirozený chod dopravního uzlu. Kontrastem se oproti tomu stává nárožní budova, jejíž výstřednost poukazuje na rostoucí potenciál Nuslí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský